Hjertestarter og førstehjelpskurs

Tre minutter kan bety forskjell på liv og død. Med en hjertestarter tilgjengelig på arbeidsplassen kan mange liv reddes.

Min Helseassistanse er agent for Vertikal Helse, og tilbyr ulike tjenester innenfor HMS som hjertestarter og førstehjelpskurs. Kjøper du hjertestarter er opplæring i bruk og vedlikeholdsavtale inkludert.

Hjertestans

Hvert år dør nesten 6000 personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans. Med en hjertestarter tilgjengelig, kan mange liv reddes.

Tall fra folkehelserapporten viser også en bekymringsfull økning i antall førstegang hjerteinfarkt. Rundt 500 unge mellom 25 og 44 år blir innlagt på sykehus med infarkt årlig. Dette er svært oppsiktsvekkende tall og bør motivere alle til å lære mer og skaffe seg kunnskap om aktuelt tema.

Har man en hjertestarter tilgjengelig ville statistikken sett svært annerledes ut for mennesker som opplever hjertestans. 74 prosent av disse kunne vært reddet med riktig hjelp innen tre minutter. Disse tallene i selv burde tale for at man har hjertestarter lett tilgjengelig.

Det tar tid før medisinsk personell når frem til ulykkesstedet og da vil ofte hjertestarteren være avgjørende for om man overlever eller ikke.

Vi kan tilby ulike typer hjertestartere og hjelper deg til å velge hva som er riktig produkt for din bedrift.

HMS-avdelingen i Vertikal Helse kan også tilpasse ulike typer førstehjelpskurs, inkludert bruk av hjertestarter og kursene holdes av helsepersonell med relevant bakgrunn fra akuttmedisin og førstehjelp.