Helseforsikring Bedrift – trygghet fra dag én

Hva gjør du når en medarbeider blir rammet av sykdom eller skade? Min Helseassistanse er agent for Vertikal Helse, Norges ledende leverandør av helseforsikring, og vi kan bistå deg i valget av helseforsikring, finne riktig produktpakke tilpasset deg og din bedrift.

Med helseforsikring, har dine medarbeidere trygghet fra dag én, hvis sykdom skulle ramme. Vertikal Helse har siden oppstarten hjulpet 150.000 pasienter som har fått utført 500.000 behandlinger og operasjoner. Her er dine medarbeidere i trygge hender.

Med Vertikal Helseforsikring får du riktig behandling til rett tid. Dine medarbeidere er garantert å komme til legespesialist innen 10 virkedager og videre til behandling/operasjon innen 10, 20 eller 28 virkedager, avhengig av hvilken behandlingsgaranti man velger.

En helseforsikring for alle:

  • Vertikal Helse krever ingen helseattest.
  • Det er samme pris uansett, livsstil, kjønn og alder.
  • Forsikringen gjelder for alle som har trygderettigheter i Norge.

I tillegg får man:

  • Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet av legespesialist.
  • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist.
  • Dekket kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse etter konsultasjon hos fastlege/allmennlege.
  • Oppfølging og bistand av tildelt medisinsk rådgiver – din personlige helseassistent som følger deg før, under og etter behandling.
  • Døgnåpen kontakttelefon for deg som er operert gjennom Vertikal Helse, i fem dager etter operasjon.
  • Døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig sykdom.
  • Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.

For fulle forsikringsvilkår – klikk her