Tannforsikring

Min Helseassistanse er agent for Vertikal Helse, Norges største på helseforsikring, og vi tilbyr nå også en fullverdig tannforsikring som sikrer dine ansatte mot uforutsette kostnader i forbindelse med tannbehandling.

Hvorfor tannforsikring?

I Norge har det til nå ikke vært mulig å forsikre tennene fra skader som skyldes normal daglig slitasje. Dette til tross for at tenner og tannhelse er svært viktig for vår trivsel, livskvalitet og generelle helse. Vertikal Tannforsikring dekker de uforutsette faktiske kostnadene forbundet med tannbehandling. Tannbehandling er det eneste innefor helse det offetlige ikke dekker som følge av slitasje og alderdom.

Fordeler ved kjøp av forsikring gjennom arbeidsgiver eller forbund:

 • Et gode ved forhandlinger/ansettelser.
 • Fremstår som en attraktiv arbeidsgiver, som ivaretar sine ansatte.
 • De ansatte får utført riktig behandling til rett tid, uten at det påvirker privat-økonomien.
 • Helsemessig forebyggende ved at forsikrede må selv besørge årlig kontroll.
 • Med tannforsikring vil man kunne redusere antall sykefraværsdager blant ansatte, som følge av hurtig behandling.

I tillegg til uforutsette høye utgifter, er det viktige helsemesssige grunner til en god tannhygiene:

 • Munnen er inngangsdøren til kroppen og god munnhygiene styrker kroppens immunforsvar.
 • Flere ulike studier indikerer at bakterier fra munnen kan ha en sammenheng med flere alvorlige sykdommer som hjertekarsykdommer, KOLS, leddgikt og hjerneabcess.
 • Studier viser at de som får profesjonell tannrens minst en ganger i året over en to årsperiode, reduserer risikoen for hjerteinfarkt med 24 prosent.

Individuell ordning

Arbeidsgiver eller organisasjon kan tegne en avtale, hvor alle ansatte får mulighet til å tegne forsikring på individuell basis og etter eget ønske og behov.

 • Uansett lønnsnivå, vil den ansatte/medlemmet ha sikkerhet for at han eller hun alltid har råd til tannbehandling når det er nødvendig.
 • Kjøper man tannforsikring som ansatt eller organisasjonsmedlem, får man rabatt.

Kollektiv ordning

Arbeidsgiver eller organisasjon tegner en avtale med Vertikal Helse hvor alle ansatte inngår i en kollektiv ordning. Det gis ulike rabatter basert på hvor mange ansatte eller medlemmer som inngår i en slik ordning.

 • Oligatorisk gruppeforsikring er rimeligere (30-40%) enn individuell tannforsikring