innherredbygg-lowres

Slik halverte han sykefraværet for de ansatte

– Dette er en veldig god ordning for både bedriften og de ansatte, sier bedriftseier Ketil Hveding.

Entreprenørbedriften Innherred Bygg i Levanger slet med høyt  langtidssykefravær fordi flere av de om lag 50 ansatte stod fast i helsekø og ikke kunne komme tilbake på jobb før de var behandlet.

– Det dreide det seg om ganske enkle plager, men selv en meniskoperasjon kan  det være et år ventetid på hos det offentlige, forteller eier Ketil Hveding.

«Vi har halvert det totale sykefraværet og har som mål å komme helt ned på 2,5 %»

Behandlet umiddelbart

For ca et år siden bestemte derfor bedriftsledelsen seg for å undersøke om de  burde tegne privat helseforsikring for de ansatte.

Gjennom Minhelseforsikring.no  fikk Innherred Bygg en god avtale med Vertikal Helse, som er Norges største helseforsikringsaktør.

– Det tok ikke mange dagene fra vi tegnet forsikringer til de  langtidssykemeldte ble behandlet ved private klinikker i Trondheim. Vi har  halvert det totale sykefraværet og har som mål å komme helt ned på 2,5  prosent, sier Hveding.

Godt mottatt

Innherred Bygg dekker halvparten av forsikringsutgiftene for de ansatte, og  alle i bedriften har tegnet privat helseforsikring.

– Vi er glade for at Minhelseforsikring bidrar til å redusere sykefraværet og  garanterer ansatte rask behandling ved behov. Ordningen er blitt veldig godt  mottatt hos de ansatte, og den styrker oss som arbeidsgiver og bedrift.

– Privat helseforsikring er mye bedre enn NAVs raskt tilbake-tiltak, og vår egen bedriftshelsetjeneste lovpriser ordningen vi har for våre ansatte, fortsetter Hveding.

Privat helseforsikring på dagen

Gjennom Minhelseforsikring.no får du og dine ansatte privat helseforsikring  som garanterer spesialistbehandling innen 10 dager samt operasjon/behandling  innen 20 dager. Det er ingen krav til livsstil eller helseattest.

Barn kan  inkluderes i foreldrenes helseforsikring.

Minhelseassistanse.no har markedets laveste priser på privat helseforsikring.